Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Βήμα 1ο
  Ζητήστε από το λογιστήριο σας, να σας δώσει τα ποσά για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη, για τα έτη 2017 και 2018.
  Για το 2018, το πιθανότερο είναι να μην έχουν κατατεθεί αφού δεν έχει έρθει η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής
  Μπορείτε να επιστρέψετε οποτεδήποτε στη σελίδα www.mediwin.gr/espa2019
 2. Βήμα 2ο
  Ελέγξτε, απολύτως ανώνυμα τη βαθμολογία σας :Κάντε κλικ εδώ ...
 3. Βήμα 3ο
  Ελέγξτε τους περιορισμούς και δεσμεύσεις του προγράμματος: Κάντε κλικ εδώ ...
 4. Βήμα 4ο
  καλέστε στο 2310 413133, για τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή της αίτησής σας.
 5. Βήμα 5ο
  όταν εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο : παροχή του συνόλου του εξοπλισμού και των υπηρεσιών, όπως άλλωστε απαιτεί η προκήρυξη:
  ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptop, λογισμικό φαρμακείου mediwin, περιφερειακά, e-shop φαρμακείου, γέφυρα e-shop με το erp και digital marketing, παρακολούθηση του έργου μέχρι και την τελική αποπληρωμή.