Συμπληρώστε τα παρακάτω:

 1. Συμπληρώστε για τη χρονιά 2017

  Κύκλος εργασιών :

  Κέρδη :
 2. 2018

  Κύκλος εργασιών :

  Κέρδη :
 3. Συμμετοχή σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ (eservices, esecurity, digi-retail, digi-lodge, digicontent, ICT4GROWTH, Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα)
 4. Υπολόγισε τη βαθμολογία: